Heinrich Himmler (1900-1945) SS'in başıydı. Nazi Almanyası'nın en önemli liderlerinden biriydi ve Yahudi Soykırımı'nın hayata geçirilmesinin baş sorumlularındandı. Himmler, SS'e 1925'te katılmıştı. Başlangıçta Hitler'in özel muhafızlarından ibaret olan bu savaş birimi, personel sayısını ve nüfuzunu arttırarak en önemli Nazi kurumlarından biri haline geldi. Himmler, Alman Polis Teşkilatının başıydı ve toplama kamplarının işletilmesinden sorumluydu. Kristallnacht (Kristal Gece), Polonyalılarla Orta Avrupa Yahudilerinin yargısız infazı, ölüm kamplarının inşası, mahkûmlar üzerinde tıbbi deneyler, mükemmel Ari'nin üretilmesi programı gibi Nazi rejiminin en büyük cürümlerinin önemli bir kısmı onun emriyle işlendi. Himmler, Ari ırkın üstünlüğüne körü körüne inanıyordu. İdeal Ari imgesine neredeyse mistik bir ihtiram gösteriyordu. SS'in bu imgenin somutlaşmış hali olmasını istiyordu: Bedensel sağlıklarında, nasyonal sosyalist felsefelerinde ve sözde "ırk saflıklarında" tezahür etmeliydi. Ari ırka mensup olmanın kişiyi üstün ve ayrıcalıklı kıldığına inandığı için bütün "saf olmayan unsurları" bertaraf etmek istiyordu. Savaşın sonunda Üçüncü Reich'ın yıkılmasının kaçınılmazlığı kafasına dank etti. Müttefiklerle uzlaşmaya çalıştı ama tutuklanmaktan kurtulamadı. 23 Mayıs 1945'te hakim önüne çıkmadan intihar etti.

Kapat