Adolf Hitler (1889-1945) Linç'li (Avusturya) bir gümrükçünün oğluydu. Viyana'da hüsranla sonuçlanan ressamlık kariyerinin ardından Münih'e göç edip kendini iyiden iyiye Alman hissetmeye başlamıştı. Nitekim 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Alman ordusuna yazıldı. Almanya'nın 1918'deki yenilgisi ve aşağılanışı onu çileden çıkardı ve galip ülkelere beslediği kini büyüttü. Hitler siyasete atılmaya karar verdi. 1921'de NSDAP'ın (Alman İşçilerinin Nasyonal Sosyalist Partisi) genel başkanı oldu. 1923'te iktidarı ele geçirmeye teşebbüs etti ama darbe girişimi başarısızlığa uğradı. Beş yıl hapse mahkûm edildi. Mein Kampf'ı hücresinde kaleme aldı. Irk, millet, Almanya ve Yahudiliğe dair fikirlerini uzun uzadıya anlattı. Sadece dokuz ay hapis yattıktan sonra 1924'te serbest kaldığında, ülke Weimar demokrasisinin istikrarsızlığı içerisindeydi. Ölçüsüz Pancermenizm, antisemitizm ve antikomünizm propagandaları ile ateşli ve karizmatik konuşmaları sayesinde Alman seçmeninden daha da büyük bir destek alması için ortam hazırdı. 1929 buhranında borsaların çökmesiyle birçok Alman, bayraklaşmış güçlü bir önder arayışına girdi. Nasyonal Sosyalist Parti 1932 seçimlerinde inkâr edilemez bir başarı kazandı. Cumhurbaşkanı Hindenburg bir yıl sonra 1932'de başbakanlığı Hitler'e verdi. 1934'ten itibaren Hitler ülkeyi mutlak bir otokrat olarak idare etti ve bütün diğer siyasi partileri yasakladı. Niyeti aşikârdı, bütün Avrupa'yı Almanya'nın önderliğindeki bir yeni düzenin sultasına almak istiyordu. İç ve dış siyaseti açık açık bir Lebensraum, yani "Arî ırk" için hayat sahası" yaratma amacı güdüyordu. Bu fikirler somut planlara dönüşecek, Yahudilerin, çingenelerin ve sakatların ortadan kaldırılması ve Almanya'nın yeniden silahlandırılması tasarlanacaktı. Doğudaki Slav halklarına karşı savaş, Hitler'in kudurmuşçasına hayata geçirmeye çalıştığı hayat sahası ülküsünün temel unsurlarından biriydi. Hitler son demlerine kadar haklılığına inanmaya devam edecek, çok sayıda Alman da savaşın sonuna dek körü körüne onun peşinden gidecekti. 30 Nisan 1945'te Rus ordusu Berlin'e girdiğinde Hitler intihar etti.

Kapat