Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi NSDAP'ın ideolojisi nasyonal sosyalizm, yani Nazizmdi. 1921'de demokratik Weimar Cumhuriyeti döneminde kurulan partinin başında karizmatik bir lider olan Adolf Hitler vardı. Almanya savaşı kaybetmesinden ileri gelen enflasyon, işsizlik ve Fransa'nın savaş tazminatı talepleri gibi sıkıntılarla karşı karşıyaydı ve parti bunlardan fayda sağlamayı umut ediyordu. Yahudiler de en pratik günah keçisiydi.

1923'te NSDAP'ın asıl gayesi su yüzüne çıktı. Parti silah zoruyla iktidarı ele geçirmeye çalıştı. Bu vakaya sonradan Bierkellerputsch (Birahane Darbesi) adı verilecekti. Teşebbüs akamete uğradı, Hitler hapse atıldı ve hapiste Mein Kampf'ı yazdı. Bu arada ekonomik kriz bütün ağırlığıyla devam ediyordu. Komünist Parti'nin safları kalabalıklaştıkça, bu olgunun birçok Almanın içinde uyandırdığı korku da büyüyordu. NSDAP, komünizmi Yahudilikle bir gösteren söylemden büyük maharetle faydalandı. Bir yandan da Fransa ile Belçika'ya ödenmesi gereken savaş tazminatlarının doğurduğu hüsran giderek büyüyordu. Adam gibi bir orduya, donanmaya ve geniş sınırlara sahip güçlü bir Almanya talep eden NSDAP, bu hüsrandan da faydalanmasını bildi. Parti, zarfın bazen mazruftan önemli olabildiğini çok iyi kavramıştı. Propaganda kampanyalarında kendini kaygı verici bir dünya karşısında sokaktaki adamın koruyucusu olarak takdim etti. Benzer şekilde, büyük toprak sahipleri ve sanayiciler de NSDAP'ın otoriter tarzının cazibesine kapıldı. Çıkarlarını iktidardaki demokratik particiklerden daha iyi koruyacağına ikna oldular.

Taktik meyvesini verdi. Parti 1930'da Alman parlamentosuna (Reichstag) girdi, 1932'de de oyların yüzde 37'sini alarak meclisteki en büyük parti haline geldi. Gene de anayasayı değiştirip ülkede dizginleri ele almalarına yetmiyordu bu. 27 Şubat 1933'te meclis binası, yani Reichstag, ateşe verildi. Hitler bu yangını, iktidarı ele geçirmek için kullandı. Kundaklamadan dolayı komünist önderleri suçlayarak sıkıyönetim ilan etti. Takip eden yıllarda, demokratik bir Almanya'ya ait bütün izler silindi. Bundan böyle tek bir parti, tek bir önder ve er ya da geç tek bir halk olacaktı.

Reichstag'da (Alman Parlamentosu) yangın
Kapat